Er du studerende ved en dansk uddannelsesinstitution, og modtager du SU (forkortelse for ”Statens Uddannelsesstøtte”) i forvejen, har du mulighed for at ansøge om et SU Lån. Lånet kan været et økonomisk behov for dig, som gennemgår en periode med trang økonomi, hvor SU’en og lønnen fra et studiejob ikke slår til. Er du i tvivl om, hvordan du optager lånet, og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med optagelse af SU lånet, kan du læse med videre og få svar på både fribeløb, SU-satser, renter, tilbagebetalingsvilkår og de økonomiske rammer.

Hvem kan få SU-lån?

Der stilles krav til ansøgere om, at de skal være studerende på fuld tid på en SU-godkendt uddannelsesinstitution og modtage SU for at kunne komme i betragtning til et studielån.

Du kan modtage SU, når du er fyldt 18 år.

Har du taget orlov fra dit studie, eller har du afmeldt SU’en i en periode, kan du ikke blive godkendt til et lån i disse situationer.

Et SU lån er ment til at være et supplement til din SU, så du kan fortsætte og fastholde dine studieaktiviteter uden at bekymre dig om at mangle penge til mad eller bøger. Lånet er beregnet til at være et økonomisk, fornuftigt alternativ til de dyrere forbrugslån, der ofte har høje renter.

Ungdomstiden er en periode, hvor økonomien er usikker. Uden mulighed for at tage et fuldtidsjob på grund af fuldtidsuddannelse, kan det være nødvendigt for studerende at supplere SU’en for at kunne få det månedlige budget til at hænge sammen, så der kan lægge fokus på studierne.

Som det gælder med alle andre lån, skal du være opmærksom på renter og de økonomiske omkostninger, som er forbundet med et lån.

Hvor meget kan man få i SU?

Det er individuelt, hvor meget studerende kan få i SU, men varierer typisk ml. ca. 1.000-6.000 kr. Det er et økonomisk beløb, som er fastsat på baggrund af oplysninger om dig om studerende, typen og varigheden af din uddannelse samt din bopæl.

SU’en reguleres af følgende oplysninger:

 • Uddannelsestype (ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse?)
 • Bopæl (er du hjemmeboende eller udeboende?)
 • Alder
 • Tidspunktet for din uddannelses start
 • Forsørgerpligt eller ej
 • af dine forældres indkomst

Som udgangspunkt vil du være berettiget til en højere SU, når du er studerende ved en videregående uddannelse, og når du bor for dig selv. De videregående uddannelser kan være universiteter, Handelshøjskoler og professionsbacheloruddannelser.

Hvert år reguleres satserne, og der kan være forskel på fra år til år, hvad grundbeløbet er samt de økonomiske størrelser på tillæggene. Forsørgertillæg og handicaptillæg er et par af de supplerende beløb, som tilkendes studerende med barn eller dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

De gældende satser kan ses på hjemmesiden hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Her kan du få indblik i de nutidige satser samt det kommende års.

Varigheden af SU’en er begrænset til, hvor længe din uddannelse forventes at vare. Du har et bestemt antal klip, som du maksimalt kan gøre brug af i løbet af din uddannelsestid. Du kan sætte SU’en på standby, hvis du har brug for at spare klip i en bestemt periode.

SU-klip til videregående uddannelser forklaret

Når du studerer på en videregående uddannelse, har du i alt 70 SU-klip. 1 klip tæller for 1 måneds udbetaling af SU. Det svarer til, at du kan få SU i op til 5 år og 10 måneder.

Klippene til videregående uddannelser er normeret i forhold til den såkaldte ”støttetid”. Det vil sige den tid, som din uddannelse er beregnet til at vare.

Det er ikke nok at blive godkendt til SU fra påbegyndelsen af din uddannelse. Det er et krav for udbetaling af hvert klip, at du er studieaktiv. Melder du dig som studieinaktiv, eller vælger din uddannelse at gøre det, hvis du er udeblevet i en længere periode, vil udbetalingen af din SU stoppe.

Der er mulighed for en udvidelse af den overordnede ramme på 70 klip. Er du i gang med en trindelt uddannelse (f.eks. en bachelor efterfulgt af en kandidat eller en professionsbachelor efterfulgt af en kandidat), kan der ske en udvidelse af klippene, når uddannelsen varer mere end 58 måneder.

Du skal ansøge om rammeudvidelse på dit uddannelsessted, når du har fået dit optagelsesbrev, der bekræfter, at du kan starte på et top-op uddannelsestrin.

Fribeløb

Det er muligt at arbejde og tjene penge ved siden af dit fuldtidsstudie, og mens du er på SU. For mange er fritidsjobbet ens betydende med forøgede karrieremuligheder, og det kan være med til at skabe mere luft i studieøkonomien.
Når du modtager SU, skal du være opmærksom på, hvor meget du kan tjene ved siden af med et fritidsarbejde. Fribeløbet er det beløb, som du kan tjene hver måned, uden det bliver trukket fra din SU.

Ligesom det også gælder med SU-satsen, bliver fribeløbene reguleret hvert år.
Fribeløbet opregnes på årsbasis og er gældende for et kalenderår (fra januar til december). Dit årsfribeløb vil således blive regnet sammen for de forrige 12 måneders månedsfribeløb. Dette skaber frihed for dig som studerende, da du kan tjene mange penge i én måned og ikke have nogen lønindkomst den næste, uden at det nødvendigvis ændrer på dit årsfribeløb.

Hvor meget må man tjene ved siden af SU?

Der findes forskellige størrelse og satser af fribeløb, som blandt er influeret af typen af din uddannelsesinstitution, din alder samt antallet af resterende klip.

Herunder ses de 3 økonomiske gradueringer af fribeløb:

 • (1) Laveste fribeløb
  Det laveste beløb er de måneder, hvor du modtager SU, mens du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • (2) Mellemste fribeløb
  Det er muligt at opnå et højere fribeløb, mens du studerer. Det kan f.eks. være i forbindelse med en lønnet studiepraktik, eller at du i en bestemt periode har valgt SU’en fra. I disse situationer er det muligt for dig at tjene mere igennem et job. Har du orlov, eller har du meldt dig studieinaktiv, vil det betyde forhøjelse på fribeløbet.
 • (3) Højeste fribeløb
  Har du opbrugt alle klip, eller modtager du anden offentlig støtte i en bestemt periode, vil du have det højeste fribeløb, der kan gøre det muligt for dig at tjene mere via job.

Studerende med forsørgerpligt vil som udgangspunkt have det højeste fribeløb.

Det er dig som SU-modtager, der skal holde øje med, at din årlige lønindkomst ikke overstiger dit årsfribeløb.

Kan du se, at du kommer til at tjene for meget på et år, kan du regulere fribeløbet ved at melde din SU fra i én eller flere måneder.

Hvorfor tager man et SU-lån?

Som studerende er dine indtægtsmuligheder fra job og erhverv begrænset af din fuldtidsstudie. Du kan have et fritidsjob, som du kan supplere din SU med, men har du en periode, hvor der ikke er penge til mad eller til at betale regninger, kan det være nødvendigt at optage et SU lån.

Sammenholdt med andre typer af lån er studielånet igennem din SU forbundet med lavere renter og større tilbagebetalingsfrihed, hvilket gør det til et fornuftigt alternativ til et forbrugslån.

Et SU lån er kendetegnet af følgende:

 • Du kan vente med at betale tilbage til 1 år efter, din uddannelse afsluttes
 • Lavere renter sammenholdt med traditionelt lån til privatforbrug (4% om året)
 • Der findes 3 forskellige typer af lånet
 • Ingen gebyrer

De fleste vælger at optage et SU lån, da det er et billigere og mere overskueligt lån sammenholdt med forbrugslån. Det er et lån, som er tilpasset livet som studerende, hvor økonomien er trang, og hvor det er en stor hjælp, at afbetalingen først træder i kraft, når du har afsluttet din uddannelse.

På dette tidspunkt er chancerne større for, at du har et arbejde, som giver dig mere økonomisk frihed til at betale lånet tilbage.

Det er således de økonomiske og praktiske vilkår, der gør, at studerende kan vælge at optage et lån i forlængelse af SU’en.

Har du overhovedet brug for et lån?

Som det gælder med et hvilket som helst andet lån, koster det penge at optage et SU lån. Selvom der ikke er gebyrer forbundet med det, skal du betale renterne, som ligger på 4% om året, mens du studerer. Når du afslutter din uddannelse, sænkes renter til den procentsats, som bestemmes af Nationalbanken. Politikerne kan hvert år vælge at lade den efterfølgende rentesats afvige mellem 0-1%.

Dette skal du tage højde for, før du ansøger.

Før du ansøger om lånet, skal du gøre dig overvejelser om, hvorvidt du har økonomi på længere sigt til at afdrage på dit SU lån.

Derudover skal du være bekendt med, at du højst kan låne differencen på din SU-sats og maksimum SU’en. Får du 700 DKK. mindre end maksimumsatsen, kan du låne 700 DKK. ekstra.

Du skal opveje de økonomiske fordele og ulemper på kort og lang sigt, når du overvejer, om du overhovedet har brug for et lån.

Det kan være fornuftigt at overveje, hvad du har muligheder i forhold til at tjene ekstra på månedsbasis og årsbasis med et fritidsjob.

Historik over hvor mange der optager SU lån hvert år. Tallene er fra Danmarks Statistik

Chart by Visualizer

Hvad er renten på SU-lån?

Su lån er reguleret af 2 forskellige renter. Der er én rente, som er gældende på lånet, mens du studerer, og der er en ny rente, som træder i kraft, når du afslutter din uddannelse. Der løber renter på lånet både før og efter din uddannelse, og mens du er studieaktiv, vil renten ligge på 4%.
Begge renter er lavere sammenholdt med rentesatser på de øvrige typer af lån, som kan optages til privatforbrug.

Renten, du betaler efter endt uddannelse, kan svinge fra 0-1%, der fastsættes af politikerne på Finansloven hvert år.
Bliver tilbagebetalingsaftalen misholdt, vil der komme højere renter på lånet. I denne situation vil renten blive sat op til 8,05%, ligesom der vil blive sat krav om betaling af rykkergebyrer og opsigelsesgebyrer.

3 typer af SU-lån

Der findes 3 typer af SU lån, du kan ansøge om, når du modtager SU. Disse er vigtige at kende til, hvis du overvejer at supplere SU’en med et studielån. Der findes lån, som har relevans for dig, som studerer på normale vilkår, og så findes der studielån, som er henvendt studerende med forsørgerpligt.

 • Traditionel SU lån
  Det traditionelle lån er for dig, som har brug for ekstra penge i en bestemt periode i løbet af din uddannelse. Der findes en maksimumgrænse for, hvor mange penge du kan få udbetalt pr. måned med denne løsning.
 • SU lån med forsørgerpligt
  Har du forsørgerpligt over 1 eller flere børn, har du mulighed for at ansøge om tillæg til det traditionelle lån.
 • Slutlån
  Slutlån er for de studerende, som er indskrevet på en videregående uddannelse og har opbrugt deres SU-klip. De kan ansøge om slutlån i de sidste 12 måneder af deres uddannelse på Handelshøjskolen, universitetet eller en professionsbacheloruddannelse.

SU-lån satser og ændringer igennem årene

Statens Uddannelsesstøtte er én af de vigtigste overførselsindkomster i Danmark, der gør det muligt for studerende at koncentrere sig om studier, og som giver anledning til, at unge fra lavindkomstfamilier kan tage uddannelser på lige fod med bedre bemidlede unge.
Siden SU’ens etablering i 1970 har der været gennemført mange reformer og ændringer af støttesystemet.

Dengang kunne en studerende modtage maksimum 8.050 DKK. om året, hvoraf halvdelen var selve stipendiet og den anden halvdel udgjorde lånet. Havde den studerende behov for ekstra penge, kunne vedkommende ansøge om et statsgaranteret lån, der forhøjede den samlede SU til 11.000 DKK. om året.
I år 2000 kunne en studerende låne 2.031 DKK. i grundbeløb, mens beløbsstørrelsen i år 2019 ligger på maksimum 3.155 DKK. grundbeløb.

Kravene til udbetalingen af SU blev skærpede ved SU-reformen i år 2013. Siden er der kommet øget kontrol med, at de studerende er aktive på deres uddannelser, for at de kan betragtes som berettigede til at modtage SU og eventuelle lån.

Hvad er et slutlån?

Et slutlån er en supplerende lånemulighed for de studerende, som er studieaktive, og som har opbrugt alle deres SU-klip. Som udgangspunkt kan de ansøge om slutlån i de sidste 12 måneder af deres videregående uddannelser. I visse tilfælde er der mulighed for at ansøge om slutlån med en varighed på 24 måneder. Tidspunktet for din uddannelsesstart og tidspunktet for den forventede afslutning influerer på, om du kan blive tilkendt 12 eller 24 måneders slutlån.

Har du kun ret til at modtage SU i den tid, som din uddannelses er normeret til at vare, har du mulighed for at ansøge om slutlån på 24 måneder.

I begge tilfælde gælder det, at uddannelsesinstitutionerne skal bekræfte, at du kan færdiggøre din uddannelses indenfor hhv. 12 eller 24 måneder.

Slutlån udbetales i månedlige rater, og du kan tidligt modtage det i den måned, hvor du har afsendt din ansøgning.

Renterne på slutlån er de samme, som er gældende på det traditionelle SU lån.

Det er muligt at modtage både handicap- eller forsørgertillæg samtidig med, at du er berettiget til slutlån.

Du skal være opmærksom på dit fribeløb i de måneder, hvor du vælger at tage slutlån.

Forhøjet SU-lån

Der findes særlige økonomiske og sociale forhold, som kan gøre dig berettiget til at ansøge om og modtaget et forhøjet SU lån (også omtalt som supplerende studielån).

Disse forhold er:

 • Du modtager forældreafhængig SU uden det maksimale tillæg
  Hvis dine forældre tjener for meget, vil du ikke blive tilkendt det maksimale tillæg til SU’en. I dette tilfælde kan du forhøje dit lån i henhold til differencen mellem din SU og den maksimale SU sats, som er gældende på dette tidspunkt.
 • Du har forsørgerpligt
  Har du et hjemmeboende barn under 18 år, eller har barnet folkeregisteradresse hos dig, kan du være berettiget til et forhøjet SU lån.
  Både biologiske forældre og adoptivforældre til børn under 18 år kan ansøge om denne supplering til SU lånet. Reglerne gælder ikke for plejeforældre samt stedmødre- og fædre.
  Beløbet for det supplerende lån vil blive udbetalt sammen med din SU. Vælger du din SU fra i en bestemt periode, fravælger du automatisk også det supplerende lån fra.
  Du kan fravælge det forhøjede lån, uden det influerer på dit SU-grundbeløb.

Tilbagebetaling af SU-lån

Afdraget på dit studielån begynder, når du har færdiggjort din uddannelse. Det er Udbetaling Danmark, som håndterer gælden.

Tilbagebetalingen starter 1. januar et år efter, at du har afsluttet uddannelsen (afslutter du uddannelsen d. 30. juni 2020, vil tilbagebetalingen påbegyndes 1. januar 2022). Du vil automatisk få besked om tilbagebetalingen, så du kan planlægge din økonomi i forhold til de månedlige afdrag.

Henvender du dig til Udbetaling Danmark, før afbetalingen påbegyndes, er der mulighed for at lave en personlig tilbagebetalingsaftale.

Dit studielån kan betales tilbage på en periode på op til maksimum 15 år.

Er du startet på en ny, SU-godkendt uddannelse, mens du er i gang med at afdrage på dit eksisterende lån, kan du få afbetalingen udsat. Der vil løbe 4% på i renter på lånet, mens du færdiguddanner dig.

Dit SU lån skal betales tilbage over en periode på mellem 7-15år. Det er størrelsen på lånet samt antallet af lån, som er med til at fastsætte længden på afbetalingsperioden samt størrelse på de månedlige afdrag.

Hvad koster et SU-lån?

Et hvilket som helst lån er forbundet med omkostninger, som du skal forholde dig til, før du ansøger. Prisen for et SU lån vil være individuelt, og det vil afhænge af størrelsen på lånet samt længden på lånetiden.

Det billigste lån er det, som har det laveste lånebeløb og den korteste løbetid (det vil sige den tid, som lånet strækker sig over).

Du skal lægge 4% renters renter oveni lånebeløbet, når du vil kende til, hvor meget studielånet vil koste dig igennem studietiden. Derudover skal du lægge renterne på for den periode, der følger, når du har afsluttet din uddannelse.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du få overblik over de gældende satser og danne dig overblik over, hvad et SU lån vil koste afhængig af længden på afdragsperioden.

Du kan til enhver tid vælge at begynde afbetalingen, før du har pligt til at starte med at betale tilbage. I denne situation bestemmer du selv, hvilke tidspunkter du vil betale, og hvor meget du vil afdrage.

Studielån med tilbagevirkende kraft

SU lån kan udbetales på 2 forskellige måder – hhv. med normale vilkår og med tilbagevirkende kraft. Normalt vil dit lån blive betalt forud. Det vil sige, at du modtager lånet på samme tid, som du modtager din SU.

Du kan derudover ansøge om lån for en periode, som ligger bagud. Det kræver, at du er indskrevet på samme uddannelsesinstitution på tidspunktet for din ansøgning og tidspunktet for den periode, du ansøger om lån til.

I denne forbindelse er det fornuftigt at lave beregninger på, hvor mange penge du konkret har brug for, så du ikke låner mere end nødvendigt. Det kan være penge til betaling for en ny studiecomputer eller fagbøger til det kommende semester. På dén måde sikrer du dig at holde din gæld til Udbetaling Danmark nede.

Skifter du uddannelsessted, eller ændrer du uddannelse, har du pligt til at oplyse dette via Borger.dk. Dit lån vil ikke blive overført automatisk til en ny uddannelse, og det kræver, at du ansøger på ny.

SU-gæld

SU-gælden er den sum penge, du har lånt igennem studietiden, og som skal betales tilbage, når du har afsluttet din uddannelse.

Der findes forskellige betalingsmuligheder, du kan benytte dig af, når du skal til at afdrage på dit studielån:

 • Indbetalingskort
 • Dankort
 • PBS
 • Mobilepay

Den store fordel ved at tilmelde din afbetalingsaftale til Betalingsservice er, at dine månedlige afdrag automatisk vil blive trukket og betalt til Udbetaling Danmark. På denne måde skal du ikke til hver måned at indbetaling et indbetalingskort.

Den første måneds betaling vil blive tilsendt i Digital Post. Når du betaler første rate af SU-gælden, kan du tilmelde de fremtidige betalinger til PBS. Har du mulighed for at betale mere i én eller flere måneder, kan dette svare sig på længere sigt, da du kan spare dig selv for at skulle betale renters rente.

Når du afdrager med indbetalingskort, kan du regulere i beløbsstørrelserne hver måned.

Med betalingskort og Mobilepay kan du vælge at betale afdragene hver måned, eller du kan indfri gælden på ét samlet tidspunkt.

På Borger.dk kan du til enhver tid få indblik i størrelsen på din gæld, og du kan se beløbsstørrelserne på de fremtidige, månedlige betalinger.

Har du økonomiske vanskeligheder med at afdrage på din SU-gæld i en måned eller en bestemt periode, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark, så der kan findes en løsning og etableres en personlig afbetalingsaftale.

Det kan få konsekvenser for dig, din økonomi og dine fremtidige lånemuligheder, hvis ikke du overholder betalingerne i din afdragsaftale.

Kilder: su.dk