Skribenter på Home-banker

På Homebanker bruges der forskellige skribenter/forfattere til de forskellige indlæg.

Af Skribenter der over tid har leveret indhold til disse artikler kan nævnes

  • WeDigitize i navnet Martin Leo M. Jørgensen
  • Diverse forfattere i navnet Jørgen Rasmussen

Jørgen Rasmussen, er en persona, der bruges på denne side. Han er ikke uddannet inden for finans og bank og er udelukkende skabt for at sætte et navn på udgivelserne her på siden.
Årsagen til at vi har valgt denne løsning er fordi vi ofte får skrevet mange af artiklerne hos såkaldte tekstforfattere via et bureau og derfor ikke kender eller må bruge forfatterens navn. Så fremfor at der blot står admin eller administrator som udgiver så bruger vi det mere personlige navn Jørgen.

Det er altså flere forskellige forfattere der skriver bag denne persona. Dette gøres ikke for at skjule noget, men alene for at personliggøre indholdet mere.

Rådgivning er vejledende og det er læsers ansvar at bruge dem med fornuft. Der er ingen total sandhed i den finansielle verden og alle situationer er forskellige.

Det er ligeledes vores interesse at skrive om forskellige tilhørs produkter og andre hjemmesiders produkter inden for den finansielle industri. Jørgens persona er ikke uddannet Journalist.

Vi benytter ofte tekstbureauer til at producerer indhold da det er så omfangsrigt at skrive større eller mindre artikler flere gange om ugen. Da forfatterne af artiklerne er navnløse, er vi nødt til at lægge dem under en skribent når det frigives for offentligheden

Jørgen Rasmussen er en af dem der skriver de sponsorerede artikler på home-banker.dk. De oplysninger der ligger til grund for artikler er baseret på research eller givet af dem, hvis produkt der omtales. 

Hvorfor bruge en persona?

Vi har valgt at bruge en persona fordi, det som afsender i det system der benyttes ellers ville stå admin eller administrator, hvilket kan opfattes opfattes som kedeligt eller generisk. Vores persona er derfor et navn, men ikke mere end det.

Ansvar:

Hverken Jørgen, andre skribenter eller Home-Banker, står til ansvar for indholdets korrekthed, da indholdet er skrevet af eksterne forfattere eller bureauer. Som persona kan det være en eller flere der skriver i dennes navn, hvorfor sprog og holdninger kan varierer.

Da en del af det indhold der er publiceret i vores blog er skabt som sponsoreret indhold kan Home-Banker og Xcale Group ikke holdes ansvarlig for selve indholdet. Vi markerer alle artikler, som enten sponsoreret eller lign. jfr. markedsføringsloven.