Redaktionelle retningslinjer

Home-Banker.dk går efter at være den pålidelige og troværdige rådgivningsside for dig, der har behov for at låne penge på nettet. Det sikrer vi gennem et sæt skrappe redaktionelle retningslinjer, som du finder her på siden. De sikrer, at du altid kan have tiltro til og stole på de råd og den vejledning, vi giver dig på Home-Banker.dk.

Vores mål med Home-Banker.dk er at skabe internettets mest pålidelige informations- og rådgivningsside om lånemuligheder på nettet. Derfor går vi ekstra meget op i at kvalitetssikre, validere og udvælge det indhold, vi udgiver her på siden, samt i at de skribenter som skriver det, har den nødvendige viden, erfaring og uddannelse bag sig.

For at kunne dokumentere både vores grundighed, vores fremgangsmåde og vores tilgang til emneområdet, har vi skrevet disse redaktionelle retningslinjer. Det er dem, vores indhold udvikles, redigeres og gennemgås efter, før det bliver udgivet her på siden. Det sikrer dig viden og information, du kan stole på, og som du ved altid er opdateret og ajourført med den seneste udvikling på området.

Udviklet efter de redaktionelle retningslinjer for sundhedsfaglige hjemmesider

Retningslinjerne er udarbejdet efter de samme retningslinjer som anvendes til sundhedsfaglige hjemmesider – den såkaldte HON Code. Det er en af de strengeste adfærdskodeks og redaktionelle retningslinjer, der findes for online-medier i verden, netop fordi den er målrettet sundhedssektoren. Her kan det være et spørgsmål om liv og død, hvis oplysninger og informationer ikke er korrekte, opdaterede med den seneste viden på området eller til at stole på.

Det samme mener vi også er tilfældet, når det gælder din økonomi, og i særdeleshed når det handler om optagelse af lån på nettet. Derfor har vi taget udgangspunkt i netop disse retningslinjer, fordi de udover troværdighed og høj kvalitet af indholdet på siden, også sikrer dig total gennemskuelighed omkring, hvad vores formål med at drive hjemmesiden, samt giver indsigt i, hvordan vi tjener penge på den.

Omskrevet til Home-Banker.dks emneområde stiller HON-kodekset krav til hjemmesidens:

 • Autoritet – Alt indhold skal være skrevet og redigeret af skribenter med en kvalificeret uddannelse, medmindre det klart fremgår, at indholdet er udviklet af en person uden den nødvendige økonomiske uddannelse med bistand for eksperter på området.
 • Komplementaritet – Besøgende på siden skal gøres tydeligt opmærksom på, at indholdet på siden udelukkende supplerer, og ikke kan erstatte de besøgendes egen dialog med banker, finansieringsselskaber og andre uafhængige økonomiske rådgivere med indsigt i den besøgendes konkrete privatøkonomi.
 • Fortrolighed – Alle personlige oplysninger som brugerne angiver i formularer eller mails til os, skal behandles fortrolige, og ikke deles med tredjemand, uden at den besøgendes viden herom. Samtidig må vi dine personlige oplysninger, mailadresse eller anden kontaktoplysninger deles med tredjemand uden din accept jf. den gældende GDPR-lovgivning.
 • Kildeangivelse – Til alle artikler tilstræber vi at give en komplet liste over kildeangivelser, samt pege dig i retning af mere uddybende informationer på andre finansielle og privatøkonomiske hjemmesider, der lever op til de samme kvalitetskrav, som vi stiller til vores eget online-magasin.
 • Berettigelse – Alle påstande, fordele og økonomiske følger af et konkret låneprodukt skal kunne dokumenteres af egne eller andres uvildige undersøgelser eller gennem relevante kildehenvisninger.
 • Gennemsigtighed – Alle oplysninger om udgiveren skal fremgå tydeligt af hjemmesiden, herunder stå i de redaktionelle retningslinjer. Samtidig skal udgiverens formål med driften af onlinemediet fremgå.
 • Økonomiske interesser – Udgiverens økonomiske interesse i og eventuelle udbytte af at udgive indholdet på siden, bør fremgå tydeligt af de redaktionelle retningslinjer.
 • Annoncepolitik – Det skal være tydeligt for den besøgende, hvornår der er tale om redaktionelt og betalt indhold, ligesom det skal være nemt at se, hvad der er annoncer på siden. Betalt redaktionelt indhold skal tydeligt være markeret som sådan.

Autoritet

Alle artikler og andet indhold på HomeBanker.dk er udviklet af Cand. Comm. Benny Christen Grandahl fra Webtextshop I/S på basis af interview med en kreds af eksperter inden for finansielrådgivning – alle med en relevant økonomisk uddannelse. Eksperterne har efterfølgende haft mulighed for at gennemlæse, verificere og kommentere på den konkrete ordlyd, inden artiklerne er blevet udgivet på siden.

I udviklingen af indholdet har der været lagt vægt på, altid at give relevant og ærlig information om de enkelte låntyper, opremse alle fordele og ulemper, samt angive hvilke faldgruber den besøgende skal være opmærksom på i forbindelse med lånoptagelsen. Disse er blevet identificeret af de relevante eksperter på området og blevet endeligt verificeret i forbindelse med eksperternes gennemlæsning af den færdige artikel.

Personlige meninger fremført af de enkelte eksperter vil fremgå som citater med tydelig kildeangivelse på siderne.

Ved skrivningen af indholdet er der desuden lagt vægt på, at teksten er skrevet så letforståeligt som muligt, samt at alle økonomiske fagtermer er blevet forklaret i lægmandstermer på en letforståelig måde. Om muligt vil der være link til uddybende kilder på andre hjemmesider på nettet. Igen har de finansielle eksperter, der er indhentet viden fra til artiklen, bidraget med at verificere ordlyden af de pågældende forklaringer.

Komplementaritet

Ingen former for økonomisk rådgivning og anbefalinger fremsat i indholdet på siderne på Home-banker.dk, kan på nogen måde erstatte kompetent professionel rådgivning fra bankfolk, økonomiske rådgivere og andre finansielle fagpersoner med en relevant finansiel uddannelse.

Du kan således kun bruge artiklerne på siden til at få en indikation af, hvordan de enkelte låntyper på lånemarkedet er opbygget, samt hvad du bør være opmærksom på, og skal leve op til for krav, hvis du påtænker at optage et lån af den pågældende type.

For at modtage en troværdig rådgivning omkring valg af låntype, lånstørrelse og løbetid på lånet, bør du kontakte finansielle rådgivere med et indgående kendskab til din konkrete økonomiske situation.

Fortrolighed

Alle personlige oplysninger som du angiver i formularer eller mails til os, behandles fortroligt, ligesom vi ikke overgiver dine personlige oplysninger, mailadresse eller andre kontaktoplysninger til tredjemand.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger her, lige som du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer om dit besøg her på siden, og hvad vi bruger dem til.

Kildeangivelser

Alle artikler og andet indhold som udgives her på siden, er baseret på fagligt kompetente og troværdige kilder. Disse kilder fremgår i en særlig oplysningsboks på hver enkelt side.

Samtidig linker vi så vidt muligt altid til uddybende indhold på andre hjemmesider og online medier, der som minimum er udgivet efter de samme redaktionelle retningslinjer, som indhold på Home-Banker.dk – eller er skrevet af finansielle eksperter med en relevant økonomisk uddannelse.

Skulle vi blive opmærksomme på utroværdige kilder, eller finde andre og mere fagligt kompetente kilder, udskiftes eller tilføjes disse, efterhånden som vi bliver opmærksomme på dem.

Tilsvarende opdaterer vi løbende indholdet med ny viden inden for området, så snart det er blevet fagligt evalueret og godkendt af en faglig kompetent tredjepart. Derfor kan det løbende betale sig at genbesøge de lånetyper, der er relevante for dig her på Home-banker.dk, for at se om der er kommet ny viden eller ændringer på området, eller vi har nye kilder om låntypen.

Berettigelse

Den viden og de påstande om de enkelte låntypers påvirkninger af din privatøkonomi og eventuelle faldgruber ved låntypen, som fremføres i alle artikler her på Home-banker.dk, kan berettiges gennem de anførte kilder og link til uddybende sider om indholdets emne.

Vi fremfører ikke påstande eller anprisninger, vi ikke har kunne finde faglig forsvarlig dokumentation for på andre af nettets finansielle onlinemedier og hjemmesider.

Gennemsigtighed

Home-banker.dk udgives af:

Xcale Group IVS
Bygvænget 47
4720 Præstø
Tlf: 51 93 08 57
CVR: 39299739

Oplysninger om domænets ejerforhold og placering på internettet kan ses her.

Xcale Group IVS’ formål med at drive hjemmesiden, er at sikre pålidelige, troværdige og altid opdaterede oplysninger om alle former for online lån i Danmark til vores besøgende. Vi ønsker at Home-banker.dk bliver det naturlige sted at gå til, hvis du har behov for viden om de forskellige online-låntyper, samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du optager den pågældende låntype.

Økonomiske interesser

Home-Banker.dk modtager ikke mediestøtte eller anden offentlig finansiering eller støtte fra private fonde, ligesom vi ikke modtager økonomisk støtte fra finansieringsselskaber, banker og andre former for låneudbydere eller låneformidlere på nettet.

Vores forretningsmodel er udelukkende baseret på betalt annoncering, affiliate marketing, samt sponseret indhold. Sidstnævnte er tydeligt markeret med ordet annonce jævnfør Ombudsmandens anvisninger og god journalistisk praksis.

Annoncepolitik

Home-banking.dk holder redaktionelle og finansielle interesser skarpt adskilte efter de samme etiske retningslinjer, der gælder for dagblade og andre journalistiske onlinemedier. Alt indhold er udviklet uden indflydelse fra kommercielle interesser, ligesom vi – jf. afsnittet om økonomiske interesser – tydeligt markerer annoncer udformet, så det kan forveksles med redaktionelt indhold.

Deciderede annoncer vises udelukkende som bannerannoncer placeret skarpt adskilt fra det redaktionelle indhold. I det hele taget tilstræber vi tydelig adskillelse af redaktionelt og kommercielt indhold på siderne, så vores besøgende aldrig kommer i tvivl om ægtheden og uangribeligheden af vores redaktionelle indhold.

Har du spørgsmål eller vil du klage?

Har du

 • spørgsmål til vores redaktionelle retningslinjer,
 • fundet efter din mening urigtige, fejlagtige eller misvisende oplysninger i vores artikler
 • klager over manglende overholdelse af vores redaktionelle retningslinjer

Så er du velkommen til at kontakte Xcale Group på de ovenstående angivne kontaktoplysninger.

Disclaimer/Markering af indhold

Denne side bruger sponsoreret indhold, affiliate links eller produkt prøver. Det betyder at hver enkelt indlæg på siden er markeret med enten

 • Sponsoreret indhold
 • Affiliate links
 • Produktprøve modtaget
 • Gæste indlæg
 • Reklame

Det kan også være en kombination, da flere kan være mulige. Det betyder at du som læser/forbruger kan se at der er økonomi involveret på siden. VI markerer vores indlæg på denne måde da det er et lovkrav fra forbrugerombudsmanden, således at du kan se at vi har haft et økonomisk incitament til at lave indlægget.

Hvis vi for eksempel modtaget en vareprøve for at lave en bedømmelse af den, så får vi ofte lov at beholde den mod at skrive en anmeldelse af produktet. Er der tale om affiliate links modtager vi en lille kommision hvis du køber noget på siden vi linker til. Sponsoreret indhold betyder at en person eller firma har betalt os for indholdet i indlægget.

Det er vigtigt for os at du som forbruger kan stole på de oplysninger du får og ikke bliver vildledt.