Restgælden på et lån er den resterende gæld du endnu ikke har betalt + de renter der ikke endnu er tilskrevet lånet. Hvis du f.eks. har et lån på 100.000 kr. som du afdrager med 2000 kr. om måneden, så vil du efter 1 måned have en restgæld på 98.000 + renter. Hvis...

læs mere